sự nghiệp công

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sự nghiệp công, cập nhật vào ngày: 20/06/2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.