sự nghiệp công

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sự nghiệp công, cập nhật vào ngày: 27/11/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6512/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập.