Tác hại rác thải

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tác hại rác thải, cập nhật vào ngày: 10/08/2020

Bea Johnson và gia đình cô là tấm gương tiêu biểu về bảo vệ môi trường và chúng ta đều có thể học hỏi họ để giúp Trái Đất tốt đẹp hơn.