tâm sinh tướng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tâm sinh tướng, cập nhật vào ngày: 20/10/2021

Người xưa có câu: “Ra đường ngắm trời đất, vào cửa ngắm dung nhan”. Khuôn mặt của con người do Trời sinh ra nhưng sắc thái lại là kết quả của sự tu luyện mà thành.