tăng thu ngân sách

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tăng thu ngân sách, cập nhật vào ngày: 21/01/2022

Bộ Tài chính đang tính toán gói kích cầu, kích thích kinh tế theo hướng đề xuất đưa ra một số chính sách tài khóa.

Tập trung quản lý thu ngân sách là một trong những chính sách tài khoá nổi bật sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Hiệp hội BĐS TP. HCM (HoREA) vừa tiếp tục gửi công văn kiến nghị đến chủ tịch UBND TP. HCM, nhằm đề xuất các giải pháp giúp TP vừa tăng thu ngân sách Nhà nước, vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp bất động sản và người dân.