Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài chính, thu từ dầu thô là 5,3 nghìn tỷ đồng (bằng 25,7% dự toán), tăng 13,2% so với cùng kỳ năm; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 18,9 nghìn tỷ đồng (bằng 15% dự toán, bằng 13,2% dự toán), giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Về chi NSNN, tổng chi cân đối NSNN tháng 2 ước đạt 112,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 2 tháng ước đạt gần 242 nghìn tỷ đồng (bằng 11,7% dự toán), tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao 707,04 nghìn tỷ đồng, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư giao là 672 nghìn tỷ đồng, đạt 95,05% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết ngày 24/2/2023, đã thực hiện phát hành 69,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 12,32 năm, lãi suất bình quân 4,37 %/năm.

Một số khoản thu thuế có tiến độ thu đạt khá so dự toán, chủ yếu do tập trung các khoản phát sinh quý IV/2022 (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng) theo chế độ kê khai nộp ngân sách trong quý I/2023.

Cụ thể: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (đạt 25,8% dự toán), thu từ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 24,3% dự toán); thu từ khu vực ngoài quốc doanh (đạt 26,1% dự toán), thuế thu nhập cá nhân (đạt 23% dự toán); thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (đạt 24,3% dự toán); thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi NHNN (đạt 53,2% dự toán), thu khác ngân sách Nhà nước (đạt 49% dự toán).

Có 3 khoản thu tiến độ thu đạt thấp so dự toán và giảm so với cùng kỳ năm ngoài là thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 7,2% dự toán, bằng 41% so với cùng kỳ năm ngoái); các khoản thu về nhà, đất (đạt 10,4% dự toán, bằng 46,1% so với cùng kỳ năm ngoái ); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 6,6% dự toán, bằng 66,3% so với cùng kỳ năm ngoái).

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 36/63 địa phương thực hiện thu nội địa 2 tháng đạt trên 18% dự toán; 24/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, 39 địa phương thu thấp hơn so so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/thang-2-2023-thu-ngan-sach-nha-nuoc-uoc-dat-1246-nghin-ty-dong-20230309190858.htm