Cụ thể, Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 của Thanh tra Bộ Tài chính, Chánh Thanh tra Trần Huy Trường cho biết, trong năm 2022, hệ thống thanh tra ngành Tài chính đã thực hiện 78.607 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 875.720 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan;

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kiến nghị xử lý tài chính 78.217 tỷ đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi 18.564,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 54.535,9 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 5.116,6 tỷ đồng); số tiền đã thu 11.861,7 tỷ đồng.

Riêng Thanh tra Bộ Tài chính đã bám sát diễn biến của dịch Covid-19, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra 41 cuộc theo kế hoạch và 12 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo, tong đó có cuộc kiểm tra đột xuất với phạm vi cả nước về việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Thanh tra Bộ Tài chính cũng đã có văn bản yêu cầu tự kiểm tra đến toàn ngành Tài chính và chủ trì thực hiện kiểm tra đột xuất tại 7 đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã lưu hành 19 kết luận thanh tra và báo cáo 18 cuộc kiểm tra; kiến nghị xử lý tài chính 3.097 tỷ đồng; ban hành 78 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 2,98 tỷ đồng.

Các đơn vị đã thực hiện kiến nghị nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 235,5 tỷ đồng.

Đánh giá về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022, ông Trường cho biết, do có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành tài chính trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ đột xuất được giao nên chất lượng các cuộc thanh tra kiểm tra được nâng cao.

Các kiến nghị đề xuất mang tính thiết thực, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý điều hành tài chính ngân sách của Bộ Tài chính, cũng như công tác quản lý tài chính của các đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/thanh-tra-nganh-tai-chinh-kien-nghi-xu-ly-hon-78000-ty-dong-20221228154705.htm