The Garden shopping center

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về The Garden shopping center, cập nhật vào ngày: 10/07/2020

Santacon – Lễ hội ông già Noel là lễ hội thường niên được tổ chức lần đầu tiên tại San Fransisco vào năm 1994 và ngày càng được nhân rộng trên toàn thế giới. Năm nay, Santacon sẽ được tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam, tại Trung tâm thương mại The Garden