thế giới chiêm ngưỡng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thế giới chiêm ngưỡng, cập nhật vào ngày: 23/04/2021

Dự án “Google Arts and Culture - Kỳ quan Việt Nam” trên nền tảng trực tuyến nhằm lưu trữ và quảng bá các thắng cảnh tự nhiên, di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận cho TG chiêm ngưỡng.