thêm ngành mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thêm ngành mới, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Bộ GD&ĐT quy định rõ: Chỉ tiêu tuyển sinh cho ngành mới mở không được vượt quá 30% năng lực đào tạo. Vì thế, mấy năm gần đây, mặc dù các trường liên tiếp mở thêm ngành mới đáp ứng nhu cầu đào tạo những ngành xã hội đang cần, nhưng không vì thế mà các ngành truyền thống bớt đi “thị phần” người học.