thiết kế ấn tượng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thiết kế ấn tượng, cập nhật vào ngày: 06/06/2023

Được thiết kế có vẻ ngoài với các mặt cắt như một viên kim cương, SVĐ ở Thành phố giáo dục có chỗ chứa cho 45.350 khán giả.

Những ý tưởng thiết kế vừa ấn tượng vừa có tính ứng dụng cao chắc chắn sẽ khiến bạn mong muốn có được.