THỜ CÚNG TỔ TIÊN

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về THỜ CÚNG TỔ TIÊN, cập nhật vào ngày: 01/12/2021

Lễ là một thái độ ứng xử, từ nhận thức chân thành và tôn trọng đặt trên nền tảng của lòng biết ơn. Lễ Tết là một từ đầy đủ nhất để nói lên văn hóa tộc Việt về ngày Tết. Chúng ta đón Tết bằng "Lễ".