Thời gian kết thúc nhật thực lúc nào?

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Thời gian kết thúc nhật thực lúc nào?, cập nhật vào ngày: 18/01/2022

Vào ngày 21 tháng 06 năm 2020 tới đây, hiện tượng nhật thực hình khuyên sẽ diễn ra. Hiện tượng thiên văn hiếm hoi đem lại những hình ảnh cực kì đặc sắc với độ che phủ khá lớn.