thời tiết hòa bình ngày ngày mai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thời tiết hòa bình ngày ngày mai, cập nhật vào ngày: 25/06/2024

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 29/7/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 28/7/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 27/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 26/7/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có mây, trời nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 25/7/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 24/7/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 23/7/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 22/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 21/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 19/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 20/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 18/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 17/7/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 16/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 15/7/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.