Thời tiết Huế ngày ngày mai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thời tiết Huế ngày ngày mai, cập nhật vào ngày: 05/07/2020

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 20/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 18/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 17/7/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 16/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 15/7/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 14/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 13/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 12/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 11/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 10/7/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 9/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 8/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 7/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 6/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 5/7/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió mạnh cấp 3-4.