thời tiết ngày ngày mai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thời tiết ngày ngày mai, cập nhật vào ngày: 24/07/2024

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 4/9/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 30/8/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc,

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 29/8/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ, Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 28/8/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 26/8/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 25/8/2019 khu vực Hà Nội Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 24/8/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 23/8/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 22/8/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 21/8/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 20/8/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa rào dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 19/8/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 18/8/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 16/8/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 16/8/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.