thời tiết sài gòn ngày ngày mai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thời tiết sài gòn ngày ngày mai, cập nhật vào ngày: 11/12/2023

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 13/8/2019 khu vực Hà Nội Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 12/8/2019 khu vực Hà Nội Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 11/8/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 10/8/2019 khu vực Hà Nội Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 9/8/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 8/8/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 7/8/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 6/8/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 5/8/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa; ngày có mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 4/8/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, từ chiều mai có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 3/8/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, từ chiều mai có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 2/8/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, từ chiều mai có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 1/8/2019 khu vực Hà Nội Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 31/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 30/7/2019 khu vực Hà Nội Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi.