Tổng cục Hải quan cho biết, 4 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 242,43 tỉ USD, tăng 15,9%, tương ứng tăng 33,21 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 122,48 tỉ USD, tăng 16,5% (tương ứng tăng 17,31 tỉ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 119,95 tỉ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 15,89 tỉ USD). Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng thặng dư 2,53 tỉ USD, cao hơn 1,42 tỉ USD so với mức thặng dư 1,11 tỉ USD của cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm đạt tăng 19,7%
Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm đạt tăng 19,7%

Theo Tổng cục Hải quan, mặc dù trong tháng 4/2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 1,59 tỉ USD so với tháng 3 nhưng trị giá xuất nhập khẩu bình quân theo ngày làm việc vẫn cao hơn 270 triệu USD/ngày so với tháng 3. Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 65,78 tỉ USD, giảm gần 2,4% so với tháng trước (tương ứng giảm 1,59 tỉ USD).
Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 33,32 tỉ USD, giảm 4% và trị giá nhập khẩu đạt 32,47 tỉ USD, giảm nhẹ 0,6%.

Tổng cục Hải quan cho biết, với tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tăng đã giúp cho công tác thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 148.316 tỉ đồng, bằng 42,1% dự toán, bằng 40,1% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tính riêng số thu ngân sách của tháng 4 từ hoạt động xuất nhập khẩu chỉ đạt 38.260 tỉ đồng.

Để đảm bảo công tác thu đạt hiệu quả và đúng tiến độ, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai Chỉ thị số 439/CT-TCHQ ngày 11/2/2022 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/thu-ngan-sach-tu-xuat-nhap-khau-4-thang-dau-nam-dat-tang-19-7-207066.html