Cụ thể, các xe ô tô đăng ký thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu theo phương pháp đo tiêu thụ nhiên liệu trực tiếp sẽ có mức phí 16 triệu đồng/phép thử/xe đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng và 16,5 triệu đồng/phép thử/ xe đối với các dòng xe sử dụng nguyên liệu dầu diesel.

Trong trường hợp xe ô tô đăng ký thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu theo phương pháp cân bằng cacbon hoặc đồng thời vừa đăng ký thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu theo phương pháp cân bằng cácbon vừa đăng ký thử nghiệm khí thải theo phép thử loại 1 thì chỉ phải nộp một lần phí bằng với mức thu phí thử nghiệm khí thải của phép thử loại 1 tương ứng với loại nhiên liệu sử dụng.

Trường hợp phát sinh các chi phí cần thiết khi thử đặc tính động cơ và chi phí khác phát sinh trong quá trình thử nghiệm do tổ chức, cá nhân yêu cầu thử nghiệm chi trả theo thỏa thuận với đơn vị thử nghiệm.

Tuy nhiên, thực tế, quy định về mức thu phí khí thải này lại chỉ dành cho các đơn vị nhập khẩu và phân phối xe tại thị trường Việt Nam.

 Quy định về mức thu phí khí thải mới chỉ dành cho các đơn vị nhập khẩu và phân phối xe tại thị trường Việt Nam

Cụ thể, Thông tư 199 Bộ Tài chính đã quy định rõ về trách nhiệm nộp phí thử nghiệm.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu các dòng xe ô tô con từ 7 chỗ ngồi trở xuống khi thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu thì phải nộp phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu; khi đăng ký cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng thì phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng.

Cơ quan tiếp nhận các loại phí này sẽ do Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm thu.

Đại diện Cục Đăng kiểm cũng cho hay: Việc thu phí thử nghiệm khí thải chỉ thực hiện 1 lần trên một mẫu xe mới được sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.

Trường hợp phát sinh các chi phí cần thiết khi thử đặc tính động cơ và chi phí khác phát sinh trong quá trình thử nghiệm do tổ chức, cá nhân yêu cầu thử nghiệm chi trả theo thỏa thuận với đơn vị thử nghiệm.

Mức phí 16-16,5 triệu đồng/lần thử/xe được tính trên mỗi mẫu xe thử nghiệm, không phải áp dụng cho từng chiếc xe được sản xuất mới. 

Còn lệ phí cấp Giấy chứng nhận dán Nhãn năng lượng của xe chỉ là 100 nghìn đồng/mẫu xe (mỗi mẫu có thể được sản xuất hàng nghìn chiếc), không phải là đối với từng xe.

Đề cập lý do loại xe trên phải thử nghiệm mức tiêu hao nhiên liệu, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 và các văn bản hướng dẫn luật quy định, loại xe sản xuất, lắp ráp hay nhập khẩu mới từ 7 chỗ ngồi trở xuống phải công bố mức độ tiêu thụ nhiên liệu (xăng, dầu) trước khi bán ra thị trường.

Bộ GTVT và Bộ Công thương đã hướng dẫn thực hiện bằng Thông tư liên tịch số 43 năm 2014 quy định về dán nhãn năng lượng đối với ô tô loại từ 7 chỗ trở xuống, với lộ trình áp dụng dán nhãn từ 1/1/2015.

Theo Duy Minh (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam