thủ tục đấu giá

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thủ tục đấu giá, cập nhật vào ngày: 11/12/2023

Đây là đề xuất của Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp về việc xây dựng một trang đấu gia trực tuyến thống nhất trên toàn quốc để đảm bảo tính công khai, minh bạch và khách quan.