Theo đó, Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp cho biết, trên cơ sở rà soát bước đầu một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về đấu giá tài sản như: Luật Đấu giá tài sản, Luật Đất đai, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông… và các văn bản hướng dẫn cho thấy việc sửa đổi, bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục đấu giá là cần thiết nhằm bảo đảm trình tự, thủ tục đấu giá được chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, tăng tính công khai, minh bạch, khách quan.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Một trong những biện pháp bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan của hoạt động đấu giá là đấu giá trực tuyến.

Để hướng dẫn hình thức đấu giá này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2017/NĐ-CP và mới đây Bộ Tư pháp được giao nghiên cứu, xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP theo thủ tục rút gọn.

Cục Bổ trợ tư pháp đề xuất sẽ xây dựng trang đấu giá trực tuyến thống nhất trên phạm vi cả nước do cơ quan quản lý nhà nước vận hành và cung cấp dịch vụ cho các tổ chức đấu giá tài sản.

Trang đấu giá trực tuyến sẽ được tích hợp vào Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản hiện đang được vận hành, sử dụng.

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/xay-dung-trang-dau-gia-truc-tuyen-thong-nhat-tren-ca-nuoc-289890.html