THÚC ĐẨY MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về THÚC ĐẨY MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, cập nhật vào ngày: 06/07/2020

Bên cạnh sự bất ngờ và khâm phục trước quy mô, tổ chức bài bản của TP tại hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”, đại diện các tổ chức DN và ngoại giao nước ngoài đều bày tỏ tin tưởng Hà Nội sẽ tiếp tục...