Theo báo cáo thu ngân sách nhà nước 7 tháng từ đầu năm của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách đã đạt 1,0935 triệu tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 77,5% dự toán năm.

Thuế thu nhập cá nhân tăng cao kỷ lục
Thuế thu nhập cá nhân tăng cao kỷ lục

Đáng chú ý, dù mới hơn nửa năm, cơ quan thuế đã ghi nhận 3 khoản thu gần cán đích cả năm (đạt trên 90%), bao gồm thu từ nhà, đất (95,1%); thu cấp quyền khai thác khoáng sản (93,4%) và thu thuế thu nhập cá nhân (90,1%).
Chỉ có 2 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 54%) và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước (đạt 54,4%). Riêng thuế thu nhập doanh nghiệp, mặc dù thu đạt 72,8% dự toán nhưng giảm 1,4% so cùng kỳ.

Trong dự toán thu năm nay, cơ quan thuế dự kiến thu 118.075 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tăng 4,1% so với năm 2021. Với việc đã hoàn thành 90,1% dự toán năm chỉ sau 7 tháng, tổng số tiền cơ quan thuế thu từ thuế TNCN đã đạt sơ bộ trên 106.385 tỷ đồng. Số thu thuế này chiếm khoảng 9,8% tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý và tương đương 15,7% tổng thu nội địa. Tính ra trung bình mỗi ngày, ngành thuế thu được 506 tỷ đồng thuế thu nhập của các cá nhân, người lao động.

Thực tế những năm qua cho thấy, số thu về thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công luôn tăng qua từng năm. Thu thuế thu nhập cá nhân tăng từ mức chỉ 5.000 tỷ đồng (2006) lên hàng trăm nghìn tỷ đồng. Năm 2019 đánh dấu lần đầu tiên số thu thuế thu nhập cá nhân vượt mức 100 nghìn tỷ đồng, đạt 109,4 nghìn tỷ đồng (2019).

Với kết quả thu thuế thu nhập cá nhân 7 tháng năm 2022 như kể trên, số thu thuế thu nhập cá nhân năm 2022 dự kiến sẽ phá kỷ lục các năm trước.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-tang-cao-ky-luc-212384.html