Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, số thu ngân sách 7 tháng đầu năm của thành phố đạt hơn 167.679 tỷ đồng, bằng 59,5% dự toán, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2021, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của cả nước (tăng 17,6%).

Hà Nội thu ngân sách 7 tháng tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái
Hà Nội thu ngân sách 7 tháng tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái

Trong đó, đáng chú ý, số thu từ chứng khoán, bất động sản, ngân hàng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, thu từ lĩnh vực kinh doanh chứng khoán đạt 2.107 tỷ đồng, tăng 74%; thu từ lĩnh vực bất động sản và xây dựng đạt 5.950 tỷ đồng, tăng 37%; thu từ lĩnh vực ngân hàng đạt 21.611 tỷ đồng, tăng 93%.

Đánh giá về kết quả thu ngân sách những lĩnh vực kể trên, Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết trong thời gian qua Cục đã triển khai có hiệu quả các nhóm biện pháp quản lý thuế, chống thất thu thuế không để doanh nghiệp lợi dụng chính sách để trốn, nợ thuế.

Mặt khác, Cục đã triển khai kế hoạch bám sát, theo dõi kết quả kinh doanh, sản xuất của các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn để quản lý chặt chẽ nguồn thu.
Đồng thời, cơ quan thuế thành phố cũng tăng cường triển khai các giải pháp quản lý thuế nhằm mở rộng, chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận; đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp duy trì, ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.

Cùng với triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã mạnh tay xử lý những trường hợp nợ thuế.

Trong những tháng đầu năm, Cục Thuế thành phố đã thu được 4.137 tỷ đồng tiền nợ thuế; ban hành quyết định cưỡng chế nợ bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 3.334 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ là 2.080 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 191 người nộp thuế với số tiền thuế nợ là 559 tỷ đồng.

Ttrong bối cảnh các doanh nghiệp vừa vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19 nên Cục Thuế thành phố đang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất về thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

Tuy nhiên, Cục cũng sẽ rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thu trên địa bàn, phát hiện những lĩnh vực thu, nguồn thu, nhóm ngành thu còn tiềm năng, rủi ro, tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo thu.

Trong đó, tập trung quản lý thu ở lĩnh vực kinh doanh dựa trên nền tảng số để có những đề xuất về chính sách, phương pháp quản lý hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/ha-noi-thu-ngan-sach-7-thang-tang-gan-25-so-voi-cung-ky-nam-ngoai-211051.html