thương hiệu gạo Việt Nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thương hiệu gạo Việt Nam, cập nhật vào ngày: 21/01/2022

"Gạo Việt Nam" đã được bảo hộ tại Việt Nam và 22 quốc gia, bao gồm cả nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu chứng nhận. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang là chủ sở hữu nhãn hiệu này.

Mới đây, doanh nghiệp Hồ Quang Trí vừa nộp đơn xin bảo hộ nhãn hiệu "Gạo Ông Cua" tại Văn phòng sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO).

Mặc dù sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đã có mặt tại 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, tuy nhiên hầu hết các sản phẩm nông nghiệp nước nhà vẫn chủ yếu xuất thô, giá trị gia tăng thấp, chưa xây dựng được thương hiệu..

Trong tương lai gần, các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ “định hướng” đưa gạo Việt Nam “chinh phục” được tất cả các thị trường trên thế giới.

Tại Festival Lúa gạo Việt Nam lần 3, Bộ NN&PTNT sẽ công bố chính thức logo thương hiệu gạo Việt Nam, góp phần định hình thương hiệu gạo Việt trên trường quốc tế.