Tồn kho bất động sản

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tồn kho bất động sản, cập nhật vào ngày: 25/10/2020

Tồn kho bất động sản là một thách thức rất lớn đang đặt ra với không ít nhà phát triển bất động sản song nguyên nhân nhiều khi không đến từ họ mà do những bất cập trong cơ chế, chính sách chưa được giải quyết.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, hiện nay trên thị trường, lượng tồn kho Bất động sản (BĐS) còn khoảng 20.000 tỷ đồng và vì nhiều lý do nên khó thanh lý, chuyển nhượng.