Theo Quyết định thành lập, Tổ công tác Quản lý thị trường có nhiệm vụ tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng tiếp nhận, thu thập, xác minh thông tin các vụ việc vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, buôn bán hàng giả, kinh doanh không có nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quy mô, số lượng lớn hoạt động trên địa bàn.

Tổng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương đã có Quyết định thành lập Tổ công tác Quản lý thị trường.
Tổng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương đã có Quyết định thành lập Tổ công tác Quản lý thị trường.

Đồng thời, Tổ công tác Quản lý thị trường có nhiệm vụ xây dựng đề xuất các giải pháp, phương án đấu tranh, phòng chống và xử lý các vi phạm pháp luật.

Tổ công tác cũng có nhiệm vụ trình Tổng Cục trưởng, xem xét, phê duyệt, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc phòng chống vi phạm về sản xuất hàng giả, hàng không có nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, Tổ công tác Quản lý thị trường có nhiệm vụ đề xuất, kiến nghị Tổng Cục trưởng chỉ đạo xử lý các vi phạm pháp luật và thực hiện những nhiệm vụ mà Tổng Cục trưởng giao.

Ông Trần Hữu Linh cũng cho biết: Kinh phí hoạt động của Tổ công tác Quản lý thị trường được trích từ ngân sách Nhà nước cấp cho Tổng Cục Quản lý thị trường.

Các thành viên của Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổ trưởng Tổ công tác có nhiệm vụ phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công việc, chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật của Tổ công tác.

Theo Quyết định bổ nhiệm, ông Trần Hùng sẽ là Tổ trưởng Tổ công tác, ngoài ra còn có 2 Tổ phó và 3 thành viên phụ trách.

Theo Việt Vũ/Congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/tong-cuc-quan-ly-thi-truong-thanh-lap-to-chong-hang-gia-post133506.html