tổng kim ngạch 2020

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tổng kim ngạch 2020, cập nhật vào ngày: 23/04/2021

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 ước tính đạt 543,9 tỉ USD, tăng 5,1% so với năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 281,5 tỉ USD, tăng 6,5%; nhập khẩu hàng hóa đạt 262,4 tỉ USD, tăng 3,