Xuất khẩu tăng 6,5%

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năm 2020 ghi nhận nỗ lực mạnh mẽ của hoạt động xuất, nhập khẩu trong bối cảnh nền kinh tế trong nước cũng như thế giới chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và sự đứt gãy thương mại toàn cầu.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện tháng 12/2020 ước đạt 26,5 tỉ USD, tăng 5% so với tháng trước và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu quý IV/2020 ước tính đạt 78,9 tỉ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước và giảm 1,1% so với quý III năm nay.

 

Tính chung cả năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 281,5 ti USD, tăng 6,5% so với năm 2019, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 78,2 tỉ USD, giảm 1,1%, chiếm 27,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 203,3 tỉ USD, tăng 9,7%, chiếm 72,2%.

Trong năm 2020 có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 91,9% tổng kim ngạch xuất khẩu (6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 64,3%).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2020 ước đạt 543,9 tỉ USD
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2020 ước đạt 543,9 tỉ USD

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu năm 2020, Tổng cục Thống kê cho biết, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 152,5 tỉ USD, tăng 11,3% so với năm trước. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 100,3 tỉ USD, tăng 2,4%. Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 20,3 tỉ USD, giảm 1,9%. Nhóm hàng thủy sản đạt 8,4 tỉ USD, giảm 1,8%.

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa năm 2020, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 76,4 tỉ USD, tăng 24,5% so với năm trước; tiếp đến là Trung Quốc đạt 48,5 tỉ USD, tăng 17,1%; thị trường EU đạt 34,8 tỉ USD, giảm 2,7%; thị trường ASEAN đạt 23,1 tỉ USD, giảm 8,7%; Nhật Bản đạt 19,2 tỉ USD, giảm 5,7%; Hàn Quốc đạt 18,7 tỉ USD, giảm 5,1%.

Nhập khẩu hàng hóa ước đạt 262,4 tỉ USD

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính tháng 12/2020, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 27,5 tỉ USD, tăng 11,4% so với tháng trước và tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý IV/2020, kim ngạch nhập khẩu đạt 76,4 tỉ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10,7% so với quý III năm nay.

Tính chung năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 262,4 tỉ USD, tăng 3,6% so với năm 2019. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 93,6 tỉ USD, giảm 10%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 168,8 tỉ USD, tăng 13%.

Trong năm 2020 có 35 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD, chiếm 89,6% tổng kim ngạch nhập khẩu (4 mặt hàng đạt trên 10 tỉ USD, chiếm 49,4%).

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện trong tháng 12 ước tính nhập siêu 1 tỉ USD. Ước tính năm 2020 xuất siêu 19,1 tỉ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,5 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 34,6 tỉ USD.

Về cơ cấu nhập khẩu hàng hóa năm 2020, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 245,6 tỉ USD, tăng 4,1% so với năm trước và chiếm 93,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa; nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 16,8 tỉ USD, giảm 3,8% và chiếm 6,4%.

Về thị trường nhập khẩu hàng hóa năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 83,9 tỉ USD, tăng 11,2% so với năm trước; tiếp theo là Hàn Quốc đạt 46,3 tỉ USD, giảm 1,5%; thị trường ASEAN đạt 30 tỉ USD, giảm 6,9%; Nhật Bản đạt 20,5 tỉ USD, tăng 5%; thị trường EU đạt 14,5 tỉ USD, tăng 3,5%; Hoa Kỳ đạt 13,7 tỉ USD, giảm 4,9%.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước tính đạt 6,3 tỉ USD, giảm 68,4% so với năm 2019; kim ngạch nhập khẩu dịch vụ ước tính đạt 18,3 tỉ USD, giảm 14,5%. Nhập siêu dịch vụ năm 2020 là 12 tỉ USD, gấp gần 2 lần kim ngạch xuất khẩu dịch vụ, tăng 10,5 tỉ USD so với năm 2019.

Theo Kinh Tế Môi Trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/tong-kim-ngach-xuat-nhap-khau-nam-2020-uoc-dat-5439-ty-usd-52201.html