Tổng liên đoàn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Tổng liên đoàn, cập nhật vào ngày: 21/01/2022

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn vận động, hướng dẫn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cài đặt ứng dụng Bluezone.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định: "Hiệp được hưởng lợi rất nhiều".

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất mỗi năm cần tăng thêm 3 ngày nghỉ vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh hoặc bổ sung thêm ngày nghỉ vào ngày Gia đình Việt Nam 28/6...