tổng thu ngân sách

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tổng thu ngân sách, cập nhật vào ngày: 02/12/2020

Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo tổ chức điều hành các giải pháp thu ngân sách nhà nước nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2020; tăng cường quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu...

Theo kết quả khảo sát toàn cầu về Chỉ số công khai ngân sách mở 2019 vừa được công bố, điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam đã tăng mạnh so với các kỳ đánh giá trước đó.

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) cả năm 2015 là 911,1 nghìn tỉ đồng, lũy kế thu 6 tháng ước đạt 446,12 nghìn tỉ đồng.