Chủ đề: trắc môi trường

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về trắc môi trường, cập nhật vào ngày: 19/02/2020

Trong khi nhân dân quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn đang lần lượt "di dời" vì lo sợ ô nhiễm môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội (thuộc Sở TN&MT Hà Nội)...