Trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình sẽ thu phí từ 3/5 - Ảnh 1Đường Hòa Lạc -Hòa Bình

Ngày 25/4, Bộ Giao thông Vận tải cho phép Công ty TNHH BOT quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình thu phí tại trạm km17+100 đường Hòa Lạc - Hòa Bình từ ngày 3/5 để hoàn vốn cho đường này và quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình, theo hợp đồng BOT. Mức phí thấp nhất là 35.000 đồng, cao nhất là 180.000 đồng một lượt xe.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình có trách nhiệm tổ chức thu phí theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông; không để xảy ra điểm nóng về mất an ninh trật tự; công khai thông tin và niêm yết phí sử dụng đường bộ; bán kịp thời, đầy đủ các loại vé theo yêu cầu của người mua; không hạn chế thời gian bán vé tháng, quý.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải thực hiện chuyển kinh phí hơn 7 tỷ đồng giải phóng mặt bằng bổ sung cho các hộ dân như cam kết.

“Trường hợp Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình không thực hiện, Bộ sẽ yêu cầu dừng thu theo văn bản cam kết. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thiệt hại liên quan", văn bản Bộ Giao thông vận tải nêu rõ.

Dự án đầu tư xây dựng dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT dài 56 km, gồm hai hợp phần: tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình được xây dựng mới dài 25,7 km và hợp phần cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình dài 30,36 km.

Để hoàn vốn cho nhà đầu tư, theo phương án tài chính, dự án sẽ đặt 2 trạm thu phí trên mỗi tuyến đường: Tuyến QL6 đặt tại Km 42+730 (đã thu phí từ 2015) và tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình đặt tại Km 17+100 (chưa thi phí). Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến của dự án khoảng 27 năm 6 tháng 9 ngày.

Theo baodansinh.vn