Tránh phát sinh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tránh phát sinh, cập nhật vào ngày: 20/09/2020

Trong trường hợp xảy ra tai nạn đâm vào xe khác đi trên đường thì gọi bảo hiểm xử lý như thế nào theo đúng quy định để được đền bù thỏa đáng nhất, tránh các phát sinh?