Theo kế hoạch, trong năm 2019 các Bộ, ngành sẽ triển các nội dung sau: Thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế; hội nhập kinh tế quốc tế; hội nhập quốc tế về chính trị - quốc phòng - an ninh; hội nhập quốc tế về văn hóa - xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ, tài nguyên - môi trường.

trien khai hieu qua tien trinh hoi nhap kinh te quoc te giu vung on dinh chinh tri xa hoi
Ảnh minh họa

Trong đó, hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam"; tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền cho phóng viên, nhà báo, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở về chủ đề hội nhập quốc tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án "Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến 2030".

Đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực khoa học công nghệ ở trong nước và nước ngoài do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai thực hiện Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia.

Bộ Ngoại giao chủ trì Đề án tổng thể về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến 2030; Đề án tổng thể Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN 2020; Đề án về việc Việt Nam tham gia làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; Chương trình đối ngoại cấp cao năm 2020...

HP

Theo phapluatxahoi.vn