tuyển sinh cao đẳng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tuyển sinh cao đẳng, cập nhật vào ngày: 26/03/2023

Chiều ngày 29/7/2019, Tổng cục GDNN đã ban hành văn bản số 1437/TCGDNN-PCTT về việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng.