UBND phường Hạ Đình

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về UBND phường Hạ Đình, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

UBND phường Hạ Đình đã ra thông báo về việc xử lý vệ sinh môi trường sau vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông cho người dân sinh sống gần công ty.