UBND phường Tứ Liên

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về UBND phường Tứ Liên , cập nhật vào ngày: 26/10/2020

Thanh tra quận Tây Hồ đã thụ lý đơn thư của người dân tố cáo ông Nguyễn Công Quảng - PCT UBND phường Tứ Liên gây tổn thất tài sản nhà nước, Chủ tịch phường này cho biết.