UBND TP.Hà Nội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về UBND TP.Hà Nội, cập nhật vào ngày: 20/01/2022

Trước sự tăng nhanh về số lượng F1, F2 liên quan đến chùm ca bệnh trở về từ Đà Nẵng, Hà Nội xác định trong vòng 48 giờ, quyết liệt triển khai các biện pháp, truy vết, khoanh vùng dập dịch.

TP.Hà Nội lên kế hoạch cải tạo, xây dựng lại 3 khu chung cư cũ trong giai đoạn 2021-2025 là khu tập thể Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh.

Ngày 27/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về tổ chức thực hiện bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (SPCNNT) tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2021.

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại Hà Nội.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2739/BXD-QLN gửi UBND TP.Hà Nội, UBND TP.HCM về việc tình trạng dân cư khiếu nại và phản đối chủ đầu tư tại các dự án bất động sản.