văn bằng chính quy

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về văn bằng chính quy, cập nhật vào ngày: 17/08/2022

Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH với 408 đại biểu tán thành (chiếm 84,12%). Trong đó có quy định không phân biệt về giá trị văn bằng do các hình thức đào tạo khác nhau. Vấn đề này trước đây đã bàn nhiều lần, đến nay được quy định cụ thể trong Luật, tuy nhiên, khoảng cách các hình thức có thể được xóa nhòa thực sự hay không?