vận chuyển hành khách

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vận chuyển hành khách, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Bộ Giao thông vận tải chủ trì hướng dẫn DN triển khai thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách bằng tô tô kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến các cảng hàng không.

UBND TP HCM vừa chính thức phê duyệt Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP.