vay tiêu dùng tín chấp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vay tiêu dùng tín chấp, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Dù ra đời sau, FE Credit nhanh chóng vượt nhiều đối thủ ngoại, không chỉ chiếm hơn 50% thị phần cho vay tiêu dùng, mà còn góp phần thay đổi toàn bộ bức tranh thị trường tài chính tiêu dùng.

Nhằm ngăn ngừa rủi ro, giảm thiệt hại đến mức thấp cho khách hàng. FE Credit khuyến cáo đến khách hàng một số hình thức gian lận thường gặp và cách thức phòng tránh dưới đây.

Vay tiêu dùng tín chấp liên tục tăng trung bình 45% mỗi năm trong giai đoạn sau khủng hoảng kinh tế, từ 2013 đến 2017 giúp nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của người dân, cải thiện đời sống, tăng tích lũy tài sản, giảm nguy cơ lệ thuộc vào các nguồn tài chính phi chính thống.