Video

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long: Đòn bẩy cho du lịch Quảng Ninh tăng tốc

Xác định rõ nguyên nhân sâu xa dẫn đến những hạn chế trong lĩnh vực du lịch tàu biển là thiếu cảng đón khách chuyên biệt, Quảng Ninh đã trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước tiên phong tháo gỡ kịp thời rào cản này, đưa du lịch bước sang chu kỳ tăng trưởng mới.Xem thêm