Viện vắc xin và Sinh phẩm y tế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Viện vắc xin và Sinh phẩm y tế, cập nhật vào ngày: 05/07/2022

2 vắc xin được sản xuất trong nước để phòng cúm mùa (A/H1N1, A/H3N2, B) và cúm đại dịch (A/H5N1) đã được thử nghiệm lâm sàng thành công.