Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 9 tháng đầu năm ước đạt gần 41 tỷ USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt hơn 16,8 tỷ USD; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng 38%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản ước đạt 13,3 tỷ USD. Vì vậy Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đặt mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản năm nay đạt 55 tỷ USD, cao hơn chính phủ giao 5 tỷ USD.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Để đạt được mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn sẽ chủ động nghiên cứu, phân tích, dự báo thị trường để có đối sách, kịch bản thích ứng với diễn biến cung - cầu nông lâm thủy sản trên thế giới, nhất là đối với hàng lương thực thực phẩm tăng cường hợp tác quốc tế; tháo gỡ rào cản kỹ thuật, phát triển thị trường xuất khẩu.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/viet-nam-dat-muc-tieu-xuat-khau-55-ty-usd-nong-san-20221015152557.htm