Việt Nam trên báo Ngoại

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Việt Nam trên báo Ngoại, cập nhật vào ngày: 02/07/2020

Trở lại Việt Nam sau 20 năm, Matt Gross nhận ra Sài Gòn thực sự đã thay da đổi thịt. Nhưng nó vẫn là nơi gắn bó một thời của ông, như chính tình yêu đầu vậy.