virus corona tồn tại 96 giờ trên màn hình điện thoại

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về virus corona tồn tại 96 giờ trên màn hình điện thoại, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Một nghiên cứu mới đây cho thấy virus Corona có thể sống đến 96 giờ hay 4 ngày trên bề mặt điện thoại trong nền nhiệt độ thường.