vũ điệu Lasalba

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vũ điệu Lasalba, cập nhật vào ngày: 20/09/2020

Thấu hiểu những nhu cầu của người tập là vui vẻ, gắn kết, dễ tập. Lamita đã phát triển phương pháp rèn luyện sức khỏe bằng vũ điệu Lasalba, như một làn sóng mới, Lasalba phong phú về độ tuổi, thể lực và giới tính.