vũ trụ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vũ trụ, cập nhật vào ngày: 07/12/2021

Chỉ trong vòng 14 năm, sự mất cân bằng năng lượng của Trái Đất đã tăng gần gấp đôi.

Vũ trụ chứa những nguồn vô hạn tài nguyên mà ở trên trái đất là hữu hạn. Và ai có khả năng khai thác tài nguyên trên vũ trụ trước, người đó sẽ trở thành "nghìn tỷ phú" trước.