1. Tục xông đất, xông nhà

Xông đất, xông nhà trong ngày đầu năm mới là truyền thống không thể thiếu đối với người Việt. Chọn được người hợp tuổi với gia chủ xông nhà thì cả năm an khang thịnh vượng, làm ăn tấn tới.

Không may người xông đất khắc tuổi gia chủ thì sẽ là khởi đầu không như ý. Vì thế, hãy tham khảo cách xem tuổi xông đất 2018 cho người tuổi Sửu dưới đây.

2. Xem chi tiết tuổi xông đất 2018 cho từng tuổi Sửu

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Sửu

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tính cách trầm tĩnh, cần cù, chịu khó, tốt bụng nên được nhiều người yêu mến. Tuổi Sửu không hợp với tuổi Mùi nhưng lại khá tốt khi đứng chung với người tuổi Tị.

Vì thế, năm mới 2018 gia chủ tuổi Sửu nên mời ngừi tuổi Tị hoặc tuổi Dậu tới xông nhà. Chi tiết từng tuổi như sau:

a. Xem tuổi xông nhà 2018 cho tuổi Quý Sửu

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ Quý Sửu trong năm Mậu Tuất 2018, bao gồm:

Ất Tỵ 1965 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Ất Dậu 1945 (Khá), Qúy Tỵ 1953 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Mậu Ngọ 1978 (Khá).

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ Quý Sửu trong năm Mậu Tuất 2018, bao gồm:

Mậu Tuất 1958 (Xấu), Tân Tỵ 1941 (Xấu), Mậu Dần 1938 (Xấu), Đinh Tỵ 1977 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Kỷ Mão 1939 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu).

b. Xem tuổi xông đất 2018 cho tuổi Ất Sửu

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ năm Mậu Tuất 2018 là:

Ất Dậu 1945 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Bính Tý 1996 (Khá), Qúy Tỵ 1953 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Mậu Dần 1938 (Trung bình), Canh Tý 1960 (Trung bình), Ất Tỵ 1965 (Trung bình).

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ năm Mậu Tuất 2018 là:

Bính Tuất 1946 (Xấu), Nhâm Ngọ 1942 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Tân Sửu 1961 (Xấu).

c. Xem tuổi xông nhà 2018 cho tuổi Đinh Sửu

Danh sách tuổi xông đất TỐT với gia chủ Đinh Sửu trong năm Mậu Tuất 2018 là:

Canh Dần 1950 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Nhâm Ngọ 1942 (Khá), Ất Dậu 1945 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Bính Tý 1996 (Khá), Qúy Tỵ 1953 (Trung bình).

Cần tránh các tuổi xông đất XẤU với gia chủ Đinh Sửu trong năm Mậu Tuất 2018 là:

Mậu Dần 1938 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Đinh Mùi 1967 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Đinh Tỵ 1977 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Canh Thìn 1940 (Xấu).

d. Xem tuổi xông đất 2018 cho tuổi Kỷ Sửu

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ Kỷ Sửu trong năm Mậu Tuất 2018 là:

Canh Dần 1950 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Tân Mão 1951 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Mậu Ngọ 1978 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá).

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ Kỷ Sửu trong năm Mậu Tuất 2018 là:

Tân Tỵ 1941 (Xấu), Bính Tuất 1946 (Xấu), Tân Sửu 1961 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Đinh Sửu 1997 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu).

e. Xem tuổi xông đất 2018 cho tuổi Tân Sửu

Những tuổi xông đất TỐT với gia chủ Tân Sửu trong năm Mậu Tuất 2018:

Bính Dần 1986 (Tốt), Bính Thân 1956 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Mậu Ngọ 1978 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Tân Tỵ 1941 (Trung bình), Kỷ Sửu 1949 (Trung bình).

Những tuổi xông đất XẤU với gia chủ Tân Sửu trong năm Mậu Tuất 2018:

Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Nhâm Ngọ 1942 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu), Canh Thân 1980 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Canh Thìn 1940 (Xấu), Đinh Hợi 1947 (Xấu), Bính Tuất 1946 (Xấu).

 

Theo An Nhiên / Reatimes