1. Tục xông đất, xông đất

Theo quan niệm, người xông đất trong năm mới đóng vai trò vô cùng quan trọng, nếu hợp tuổi gia chủ, làm ăn phát tài phát lộc, ngược lại khiến gia chủ gặp nhiều chuyện không vui trong suốt một năm...

Người được chọn phải đáp ứng các tiêu chí có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng là hợp với tuổi của chủ nhà.

Theo kinh nghiệm dân gian, khi xem tuổi xông đất 2020 nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2020 cũng cần tương sinh với người đó.

2. Xem chi tiết tuổi xông đất 2020 cho từng tuổi Thân

Các tuổi nạp âm Thân gồm: Mậu Thân, Nhâm Thân, Bính Thân, Canh Thân và Giáp Thân.

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI MẬU THÂN

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 NÊN CHỌN

 • Canh Thìn 1940 (Tốt)
 • Mậu Tý 1948 (Tốt)
 • Giáp Thìn 1964 (Tốt)
 • Ất Sửu 1985 (Tốt)
 • Kỷ Sửu 1949 (Khá)
 • Ất Tỵ 1965 (Khá)
 • Giáp Tuất 1994 (Khá)
 • Ất Mùi 1955 (Khá)
 • Tân Tỵ 1941 (Khá)
 • Canh Tuất 1970 (Khá)

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 NÊN TRÁNH

 • Đinh Hợi 1947 (Xấu)
 • Canh Ngọ 1990 (Xấu)
 • Mậu Dần 1998 (Xấu)
 • Kỷ Mão 1999 (Xấu)
 • Nhâm Tý 1972 (Xấu)
 • Bính Tý 1996 (Xấu)
 • Đinh Sửu 1997 (Xấu)
 • Ất Dậu 1945 (Xấu)
 • Mậu Tuất 1958 (Xấu)
 • Canh Thân 1980 (Xấu)

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI NHÂM THÂN

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 NÊN CHỌN

 • Canh Thìn 1940 (Tốt)
 • Nhâm Thìn 1952 (Khá)
 • Canh Tý 1960 (Khá)
 • Bính Thìn 1976 (Khá)
 • Ất Sửu 1985 (Khá)
 • Tân Sửu 1961 (Khá)
 • Giáp Thìn 1964 (Khá)
 • Đinh Tỵ 1977 (Khá)
 • Giáp Tý 1984 (Khá)
 • Ất Mùi 1955 (Trung bình)

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 NÊN TRÁNH

 • Bính Thân 1956 (Xấu)
 • Qúy Tỵ 1953 (Xấu)
 • Qúy Mão 1963 (Xấu)
 • Nhâm Tý 1972 (Xấu)
 • Giáp Dần 1974 (Xấu)
 • Mậu Ngọ 1978 (Xấu)
 • Bính Ngọ 1966 (Xấu)
 • Canh Thân 1980 (Xấu)
 • Qúy Hợi 1983 (Xấu)
 • Bính Dần 1986 (Xấu)

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI BÍNH THÂN

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 NÊN CHỌN

 • Giáp Thìn 1964 (Khá)
 • Bính Thìn 1976 (Khá)
 • Mậu Tý 1948 (Khá)
 • Tân Sửu 1961 (Khá)
 • Mậu Thìn 1988 (Khá)
 • Canh Tý 1960 (Khá)
 • Kỷ Sửu 1949 (Khá)
 • Canh Thìn 1940 (Khá)
 • Ất Tỵ 1965 (Khá)
 • Giáp Tuất 1994 (Khá)

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 NÊN TRÁNH

 • Kỷ Hợi 1959 (Xấu)
 • Qúy Mùi 1943 (Xấu)
 • Nhâm Ngọ 1942 (Xấu)
 • Canh Dần 1950 (Xấu)
 • Giáp Ngọ 1954 (Xấu)
 • Nhâm Dần 1962 (Xấu)
 • Qúy Dậu 1993 (Xấu)
 • Bính Tý 1996 (Xấu)
 • Đinh Sửu 1997 (Xấu)
 • Qúy Mão 1963 (Xấu)

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI CANH THÂN

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 NÊN CHỌN 

 • Giáp Thìn 1964 (Tốt)
 • Mậu Tý 1948 (Tốt)
 • Ất Tỵ 1965 (Tốt)
 • Giáp Tuất 1994 (Tốt)
 • Kỷ Sửu 1949 (Khá)
 • Nhâm Thìn 1952 (Khá)
 • Canh Thìn 1940 (Khá)
 • Ất Hợi 1995 (Khá)
 • Đinh Dậu 1957 (Khá)
 • Kỷ Mùi 1979 (Khá)

XÔNG ĐẤT 2020 NÊN TRÁNH

 • Giáp Thân 1944 (Xấu)
 • Mậu Tuất 1958 (Xấu)
 • Qúy Tỵ 1953 (Xấu)
 • Nhâm Dần 1962 (Xấu)
 • Mậu Thân 1968 (Xấu)
 • Tân Hợi 1971 (Xấu)
 • Đinh Tỵ 1977 (Xấu)
 • Canh Thân 1980 (Xấu)
 • Kỷ Tỵ 1989 (Xấu)
 • Kỷ Dậu 1969 (Xấu)

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI GIÁP THÂN

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 NÊN CHỌN

 • Canh Thìn 1940 (Tốt)
 • Ất Sửu 1985 (Tốt)
 • Giáp Tý 1984 (Khá)
 • Tân Tỵ 1941 (Khá)
 • Ất Mùi 1955 (Khá)
 • Nhâm Thân 1992 (Khá)
 • Giáp Thìn 1964 (Khá)
 • Canh Tuất 1970 (Khá)
 • Mậu Thìn 1988 (Khá)
 • Nhâm Thìn 1952 (Trung bình)

TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 NÊN TRÁNH

 • Tân Mão 1951 (Xấu)
 • Ất Dậu 1945 (Xấu)
 • Nhâm Ngọ 1942 (Xấu)
 • Kỷ Dậu 1969 (Xấu)
 • Đinh Tỵ 1977 (Xấu)
 • Nhâm Tuất 1982 (Xấu)
 • Đinh Mão 1987 (Xấu)
 • Bính Tuất 1946 (Xấu)
 • Giáp Thân 1944 (Xấu)
 • Qúy Mùi 1943 (Xấu)

Lưu ý Trong trường hợp không chọn được các tuổi xông nhà tốt trong năm Kỷ Hợi 2020 phù hợp như phía trên, vì nơi gia chủ sinh sống không có hoặc những người tuổi này có sự việc không đến xông nhà được, gia chủ tuổi Tý có thể tìm những người có tuổi Tam Hợp hoặc Lục Hợp với tuổi của mình. Theo cách này, gia chủ tuổi Tý có thể chọn tuổi xông nhà 2020 bao gồm tuổi Thân, Thìn và Sửu.

Theo An Nhiên/ Đô Thị Mới

Nguồn: http://dothi.reatimes.vn/xem-tuoi-xong-dat-nam-2020-cho-gia-chu-tuoi-than-20200122112936799.html